BARNEHAGEDAGEN 2019 - " Jeg lurer på ...."

12.mars arrangeres Barnehagedagen 2019. Årets tema er nysgjerrighet og undring. Med det vil Barnehagedagen synliggjøre hvordan barnehagen jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet. Vi skal arrangere ulike aktiviteter denne dagen.