Velkommen til nytt barnehageår 2019-2020 - Hofmoen Barnehage

Vi ønsker både nye og " gamle" hjertelig velkomne til et nytt barnehageår.