Foreldrene er de viktigste menneskene i et barns liv

Aurskog Høland modellen skal være til hjelp for foreldre og foresatte i arbeidet med å gi barn og unge en god oppvekst.

www.ahk.no finner man beskrivelse av modellen i sin helhet.Barnehagen i likhet med andre institusjoner, er pålagt å følge modellen.

Link:

A/H Modell Brosjyre

Aurskog Høland Modellen 

 

God lesing :)